Somar Dagbesteding biedt kleinschalige dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek voor Sneek en Zuidwest Friesland.

Persoonlijk en professioneel

Bij Somar Dagbesteding zijn aandacht, respect, vertrouwen en veiligheid belangrijke waarden. Iedere deelnemer wordt uitgedaagd om zijn of haar kwaliteiten te ontwikkelen en de mogelijkheden te benutten. Dit alles in een ontspannen sfeer zonder werkdruk. Er is veel ruimte voor sociale contacten, zowel onderling als met de klanten in de winkel.

 

Bij aanmelding wordt besproken welke interesses de deelnemer heeft en wordt er een begeleidingsplan opgesteld dat elk jaar wordt geƫvalueerd. Somar volgt de richtlijnen van de kwaliteitsnormen van de HKZ(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) De begeleiding houdt contact met de omgeving van de deelnemers zoals de ouders, verzorgers en/of begeleiders.

 

Logeerhuis Hjem is  aangesloten bij zorgcoƶperatie Noord-Nederland (www.zorgcooperatienoord.nl) die de gezamenlijke belangen van veel kleinschalige zorginstellingen in Noord-Nederland behartigd.

 

De begeleiders hebben een maatschappelijk gerichte opleiding en ervaring met het professioneel begeleiden van de deelnemers. Ook is er bij Somar ruimte voor vrijwilligers en stagiaires die bijkomende werkzaamheden verrichten.

Inbrengwinkel:

 

Nauwe Noorderhorne 30

Sneek

 

 

 

Hjem      tel: 06-10685772

Somar    tel: 06-26134646

E-mail:    info@somar.nu

 

Algemene voorwaarden Somar 2014

 

Werkplaats:

 

Gedempte Neltjeshaven 1

Sneek

Groentetuin:

 

Slypsterwei 7

Reahus