Somar Dagbesteding biedt kleinschalige dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek voor Sneek en Zuidwest Friesland.

Somar is een organisatie die voor veel mensen in de maatschappij iets goeds oplevert:

 

1. Een passende en zinvolle werkplek voor mensen die moeite hebben met werkdruk of prestatiegerichtheid;

2. Somar is gericht op integratie van mensen ‘met een beperking’ in de maatschappij;

3. Aandacht voor het milieu en duurzaamheid: bruikbare spullen worden hergebruikt;

4. Verbouwen van biologische groente en fruit uit eigen tuin;

5. Klanten die iets inbrengen kunnen een leuke bijdrage verdienen;

6. Een zeer uiteenlopend aanbod van nette, betaalbare spullen;

7. Een gemoedelijke plek om mensen te ontmoeten voor een praatje en een kopje koffie of thee;

Inbrengwinkel:

 

Nauwe Noorderhorne 30

Sneek

 

 

 

Hjem      tel: 06-10685772

Somar    tel: 06-26134646

E-mail:    info@somar.nu

 

Algemene voorwaarden Somar 2014

 

Werkplaats:

 

Gedempte Neltjeshaven 1

Sneek

Groentetuin:

 

Slypsterwei 7

Reahus